Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Lektionsförslag: 1960 & 1970 -tal, Skrivande och diskussion > 1960 & 70-tal text årskurs 4-6

1960 & 70-tal text årskurs 4-6

Järfälla 1960 & 1970-tal

Lektionsförslag åk 4-6

 • Bildanalys
 • Textskapande
 • Muntlig kommunikation
 • Bildframställning

I uppgiften arbetar eleverna med närområdets historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. I samarbete med bildämnet arbetar eleverna med vad samtida och historiska bilder berättar, liksom att framställa egna berättande bilder.

Upplägg:

 • Textskapande
 • Diskussion
 • Egen bildframställning (eleverna kan ta egna foton eller rita bilder som berättar om sin hemort och sin samtid)

Låt eleverna arbeta i grupper eller helklass under din ledning

Från läroplanen:

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder. 
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg 
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder

Frågor att använda för textskapande och/eller diskussion:

1.Vad är bildens budskap?

2. Hur kan man få information från en bild? Hur kan den värderas som en källa?

3. Hur kan bilder användas för att förstå den tid vi lever i?

4. Vad tänker du på när du ser bilden?

5. Vad känner du när du ser bilden?

6. Beskriv bilden så noggrant du kan.

7. Låtsas att du kan se det som finns utanför bilden. Berätta vad som finns runtomkring.

8. Vem är det som tar bilden? Varför har fotografen tagit bilden?

9. Vad har hänt innan och vad händer efter bilden är tagen?

10. Om du kan lägga till repliker till människorna, vad skulle de säga?

11. Om bilden skulle läggas upp på instagram, vilken # (hashtag) skulle passa?

12. Vad i bilden är sig likt och olikt jämfört med idag?

13. Är det mest män eller kvinnor i bilden? Hur kommer det sig att det är så?

14. Vad berättar bilden om familjen?

15. Vad berättar bilden om könsroller?

16. Vad arbetar de med? Finns de yrkena idag? Varför inte?

17. På vilket sätt levde man annorlunda på 1960 och 1970-talet?

18. På vilket sätt var det annorlunda för män och kvinnor?

19. Vad berättar bilden om vad som hände i Järfälla på 1960 och 1970-talet?

20. Visar bilden något om det svenska välfärdssamhället?

21. Vilket ansvar har vi för vår närmiljö och natur?

22. Vad är det för sorts källmaterial? Talar bilden sanning?