Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Demokrativeckan > 4 hörnsövning- Barnens rösträtt

4 hörnsövning- Barnens rösträtt

Lektionsupplägg 2- Rösträtten i sverige

Fyra hörnsövning

Fyrahörnsövning är en slags värderingsövning som kan användas för att reflektera över och diskutera egna men också samhällets värderingar, särskilt kring frågor där kunskap och värderingar lätt flyter samman. Genom övningen kan värderingar och normer bli synliga och olika synsätt kan komma fram. Med hjälp av den här övningen tränar man sig i att argumentera för sina egna åsikter.

Förberedelse:

Sätt upp de fyra bilderna på olika hörn (eller andra platser) i rummet.

Ladda ner bildskyltarna (A-D) för hörnen här!

Upplägg:

Läraren läser upp frågor och eleverna får möjlighet att ta ställning genom att ställa sig i det hörn som  bäst överensstämmer med deras åsikt. Har de egna förslag ställer sig de i ”annat”. Eleverna pratar sen inom sina hörn om varför de har valt det svaret.

Två dialogregler gäller:

-         Alla har rätt att inte delta i en övning.

-         Ingen får uttrycka sig negativt om det någon annan säger. Man argumenterar för sin sak snarare än mot någon annans.

Frågor:

Vilka ska ha rätt att rösta i Sverige?

  1. Alla inklusive barn
  2. Alla utom barn under 15 år
  3. Alla över 25 år
  4. annat

Varför har inte barn rösträtt?

  1. a) Deras föräldrar har istället ansvaret
  2. b) De har inte fått tillräckligt med utbildning
  3. c) De bryr sig inte om politik
  4. d) annat