Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Järfälla kulturs skolverksamheter

Järfälla kulturs skolverksamheter

Järfälla Mediecenter

Järfälla Mediecenter är en digital resurs för förskolor och skolor som erbjuder filmer och pedagogiskt material från leverantörer som BBC, SVT, svenska filmare, utländska läromedelsproducenter, de flesta stora amerikanska filmbolagen samt välkända nordiska filmbolag och filmfestivaler.

Mediepedagogiskt Centrum

Mediepedagogiskt Centrum i Järfälla är ett resurscentrum som främst vänder sig till utbildningsanordnare i Stockholms län. Vi lär ut media till elever, lärare och fritidsledare. Vi anlitar erfarna, välutbildade och engagerade mediepedagoger som har med sig ändamålsenlig teknik till er skola. Vi erbjuder allt från färdigpaketerade samarbeten med museer och kulturinstitutioner till skräddarsydda lösningar utifrån de behov som finns just hos er.

Skapande skola

Skapande skola är en statlig satsning på kultur i skolan från 2007 som nu omfattar förskoleklass till år 9 i grundskolan. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Skapande skola-bidraget kan sökas för lönekostnader, arvoden och reskostnader i samband med att eleverna får uppleva professionell konst och kultur. Bidraget kan också användas till att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella kulturaktörer. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

I Järfälla får barn och unga uppleva kultur inom förskola och skola. På fritiden finns möjlighet till under­visning i kultur­skolan. Alla barn är också väl­komna att besöka de olika föreställningar för barn och unga som spelas i kommun­en, Det kan vara teater, mim, nycirkus och dans. Föreställning­arna har fri entré. På biblioteken ordnas familje­dagar och sago­stunder.

Skolbio

Skolbio erbjuds till förskola och grundskola som en del av undervisningen, pedagogiskt material finns att tillgå i form av filmhandledning.  Skolbiofilmerna visas på skoltid på någon av kommunens biografer, nytt program släpps inför terminsstart. Filmerna är utvalda utifrån kvalitet och tematik för att lärarna ska kunna arbeta vidare med filmen i klassrummet efter visningen.