Hem > OM BILDARKIVET > Använda och beställa bilder

Använda och beställa bilder

Villkor för bildanvändning/Leveransvillkor

Använd gärna Vi ser gärna att bilderna används och berikar alla. Det kan vara till publikation, för forskning, att rama in och ha på väggen eller till mycket annat. Bilderna kan dock vara skyddade enligt Upphovsrättslagen. Kontakta därför alltid bildarkivet innan du använder eller sprider en bild från vår samling. Det gäller även om du vill använda bilden i sociala medier. Kopior från bildarkivet kan du beställa både för privat bruk och för publicering. Vi levererar dem i första hand som högupplösta kopior i JPEG-format via e-post eller molntjänst. Bilderna kan även fås på USB-minne eller cd-skiva. Lågupplösta bilder kan tas direkt från hemsidan.

Vid beställning ange: Beställarens namn (person eller motsvarande), fakturerings- och leveransadress samt ändamålet för användningen av det beställda fotografiet. Ange också fotografiets bildnummer. Det återfinns i anslutning till fotografiet på museets webbplats. All användning av Järfälla kommuns bildarkivs fotografier skall meddelas museet.

Vid publicering skall bildarkivets namn samt fotografens namn alltid anges i anslutning till bilden eller i bildförteckning enligt följande: Fotografens namn, Järfälla kommuns bildarkiv. Vid publicering på internet skall namn anges i anslutning till bilden.

Kostnad för bilderna beror på användning. För privat eller annat okommersiellt bruk är det kostnadsfritt med enstaka digitala bilder. För större jobb tillkommer en timkostnad.

En publiceringsavgift för bilder som ska publiceras tillkommer vid kommersiell användning, med undantag för lokaltidningar och andra media som skriver/rapporterar specifikt om Järfälla. Kommunen tillämpar Svenska Fotografers Förbunds prisguide för arkivbilder. Samtliga priser för publicering avser engångsanvändning. Fotografiet får användas i den omfattning och för det ändamål som överenskommits. Fotografiet får inte överlåtas till tredje part.

Uteblivna namn debiteras med 100% av aktuell användningsavgift per bild. Fotografiet får inte ändras/manipuleras utan rättighetsinnehavarens medgivande. Inga fotografier får lagras efter användning utan museets uttryckliga tillstånd.

Fotografiet får inte användas i syfte som kan verka kränkande för upphovsman eller avbildad person.

Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar bilden. Beställaren/användaren ansvarar för att klarera användningsrätten till alla typer av konstnärliga verk. I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729; 2005:539; 2005:360) samt till Personuppgiftslagen (1998:204; 2006:398)

Kontakta oss gärna med frågor. 

Telefon: 070-002 72 11  E-post: bildarkivet@jarfalla.se