Samlingar

15 samlingar totalt.

Fritidsgården Borgen

Borgen öppnades 1962 som Järfällas första fritidsgård. På Borgen ordnades
danser där popband fick möjlighet att uppträda och samt ordnades…

Visa objekten i Fritidsgården Borgen