Fritidsgården Borgen

Titel

Fritidsgården Borgen

Beskrivning

Borgen öppnades 1962 som Järfällas första fritidsgård. På Borgen ordnades
danser där popband fick möjlighet att uppträda och samt ordnades gruppverksamhet av alla de slag. Efter Borgen öppnades Fågelsången (1968) och Koppargrytan (1970?). Borgens verksamhet flyttade 1990 till Nibblegården.

Här har bland annat Hepstars och Tages spelat. Lennie Normans band Roadworkers hade en hel del spelningar.