John Lif

Omslagsbild

Titel

John Lif

Beskrivning

Bygdefotografen, en amatör med en passion.

Under första delen av 1900-talet reste bygdefotografer runt om i landet, ofta på cykel, för att söka motiv och folk som ville beställa bilder. En bygdefotograf var en fotograf som ofta hade ett annat yrke vid sidan av fotograferandet. I regel hade inte en bygdefotograf ingen ateljé och framkallade sina bilder i primitiva mörkrum vilket de lärt sig i handböcker eller genom korrespondensinstitut

John Lif föddes 1887 på Kalvshälla dragontorp, äldst av en syskonskara på nio. Föräldrarna hette Beda och Carl August Lif. Carl August Lif var född på Säby och tjänstgjorde som dragon
Efter sexårig folkskola i Aspnässkolan arbetade John Lif bland annat inom jordbruket på Säby gård och på Stockholms spårvägar. Redan 1910 fick han anställning som fjärdingsman, en syssla som han till att börja med kombinerade med jordbrukssysslor på flera torp i Järfälla.

I bildarkivet finns ett stort antal bilder tagna av John Lif. Som fjärdingsman fotograferade han en del i tjänsten, inte minst bilolyckor. Men det finns också många bilder med andra motiv, inte minst från olika delar av Järfälla. På några kontaktkopior som finns i arkivet har han noterat tid, bländare och väderlek vid de olika motiven – ett sätt att utveckla sin skicklighet som fotograf. Kanske väckte fotograferandet i tjänsten det också hans intresse för dokumentation av hembygden? Redan på 1940-talet prövade han också att fotografera i färg med diabilder.

John Lif var verksam som inom kommunalpolitiken (s)samt inom församlingen, bland annat som kyrkvärd och ledamot av kyrkofullmäktige. Han engagerade sig tidigt i IOGT-logen i Jakobsberg. Under signaturen J. E. L. skrev han en rad artiklar om hembygden i den socialdemokratiska tidningen Järfällabygden. Kort innan sin död började han också att skriva en hembygdsbok om Järfälla, på vers.