Gunvor Willberg

Omslagsbild

Titel

Gunvor Willberg

Beskrivning

GUNVOR WILLBERG (1921-2011)
Flera av bilderna i utställningen är tagna av Willberg. Hon, tillsammans med fotografen Olle Malmberg är de fotografer som bäst fångat Järfälla under den här tiden. Hennes bilder är dokumentära samtidigt som hon på ett unikt sätt fångar människornas inre liv.

Gunvor kom till Kallhäll 1925 tillsammans med sin bror och föräldrar och flyttade in i Bolinders arbetarbostäder. Hon fick inte möjlighet att studera vidare efter årskurs sju då ekonomin inte tillät det i familjen utan enkom hennes bror fick gå vidare till realskolan.
När Gunvor fyllt femton år började hon arbeta som elev på Allfoto i Stockholm och arbetade vidare på ställen som Hasselblad och Ateljé Berö i Stockholm. Gunvor arbetade enträget för att skaffa sig ett yrke. Det var viktigt för henne att vara oberoende och att arbeta för att familjen skulle få det bättre ekonomiskt.
Gunvor gifte sig med Folke Willberg 1945 och efter några år köpte de huset på Åkervägen i Jakobsberg där Gunvor startade Jakobsbergs Foto 1949 med en liten affär i anslutning till garaget som blev en fotoateljé och mörkrum.
Då kommunen senare skulle bygga ett centrum på Åkervägen fick Gunvor och Folke en tomt på Toppvägen 18 och Gunvor hyrde då en lokal i Centrum för sin verksamhet.

Frågor gällande utvecklingen av kommunen och de sociala villkoren för medborgarna intresserade Gunvor. Hon var i hela sitt liv humanist och aktiv i Svenska Fredsrörelsen samt Kvinnoförbundet. Det Gunvor representerade var en självständig kvinna som arbetade sig fram som egen företagare och med alla de plikter och ansvar som en hemmafru hade.

Bilderna i samlingen visar arbete och arbetare, familjer och individer, platser och hem, händelser och ögonblick, känslor och värderingar och framförallt den mångfald och helhet som genom tiden utgör Järfälla kommun.


Källa: Solveig Willberg & Järfälla kommuns bildarkiv.