Industrialismen i Järfälla

Omslagsbild

Titel

Industrialismen i Järfälla

Beskrivning

Lektionsmaterial
Den industriella revolutionen var en omvälvning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som innebar stordrift och masstillverkning med maskinella hjälpmedel och som inleddes i Storbritannien cirka 1760 inom textilindustrin, särskilt bomullsindustrin och fortsatte till början av 1830-talet. Industrialisering nådde Sverige under första hälften av 1800-talet. Den verkliga industrialiseringsvågen kom dock först igång under 1850-talet.
I Järfälla kom förvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle i början på 1900-talet. Här kan vi se den utvecklingen i bilder från kommunen.