Djuren

Omslagsbild

Titel

Djuren

Beskrivning

Vi firar Djurens dag!
Djurens Dag är en internationell temadag för att uppmärksamma djurrätt och djurskydd pch påminna om vikten av djurens välmående och för att belysa djurens situation. I Sverige uppmärksammas Djurens Dag av djurrätts- och djurskyddsorganisationerna. I Sverige har till exempel organisationer som Djurens Vänner och Djurens rätt olika aktiviteter och kampanjer för dagen. (Källa: Wikipedia)