Mötesplats Centrum

Omslagsbild

Titel

Mötesplats Centrum

Beskrivning

Centrum- en plats där människor, tider, tankar och kulturer möts. Höghus, småhus och affärer. Parker och parkering. Hur såg det ut 50 år sen?
Kallhälls centrum byggdes huvudsakligen i slutet av 1960-talet inom ramen för miljonprogrammet.
Jakobsbergs centrum började formas omkring 1920, då styckades det nuvarande centrumområdet av från Jakobsbergs gård. Avstyckningen skedde för att småbruk, trädgårdsmästerier och egnahem skulle kunna anläggas här. En gles bebyggelse växte upp under de första årtiondena. Det var bara i området kring stationen som det fanns en mer samlad villabebyggelse. Här fanns även affärer och annan service.