Berghem byggs

Omslagsbild

Titel

Berghem byggs

Beskrivning

År 1965 antog riksdagen ett bostadspolitiskt program som innebar att en
miljon nya bostäder skulle byggas under den kommande tioårsperioden
för att råda bot på bostadsbrist och trångboddhet. Järfälla var en av de
kommuner som växte snabbast i hela landet under 1960-talet. Mellan åren
1960 och 1970 ökade befolkningen med lite drygt 30 000 invånare och i
snitt uppfördes drygt 1 000 lägenheter per år i kommunen, i både flerbostadshus och småhus.
Innan Berghem bebyggdes i slutet av 1960-talet låg här några enstaka villor
i närheten av Enköpingsvägen, annars fanns det bara skog.
Widmark och Platzer uppförde under åren 1967 och 1968 sammanlagt 142
så kallade WP-villor i den östra delen av Berghem. Husen byggdes i fabrik av
AB Norrlandshus i jämtländska Bräcke. I de olika modulerna eller elementen
fanns ”allt” på plats; färdigmålade fönster och dörrar, VVS-installationer,
köks- och badrumsutrustning, ja till och med vardagsrummets parkettgolv
spikades i Bräcke. Transporten skedde sedan med järnväg och lastbil
till Berghem, där de monterades på färdiggjutna grunder. Skarvarna mellan
modulerna drogs ihop med bultar och tätades därefter med skumplast. Monteringstiden på plats beräknades till en och en halv vecka.
Objekttyp: