Lucia i Järfälla

Omslagsbild

Titel

Lucia i Järfälla

Beskrivning

Själva namnet Lucia kommer av latinets lux, som betyder ljus. Luciafirandet i Sverige, med en ljusbärande lucia i procession eller följe, är en förhållandevis modern tradition som tog fart under 1920-talet. I det äldre bondesamhället förknippades däremot lucianatten mest med övernaturliga väsen. Källa: Nordiska museet