Kvarn!

Omslagsbild

Titel

Kvarn!

Beskrivning

Den tidigare kvarnen i Jakobsberg kommer många ihåg. En kvarn fanns redan på 1780-talet. Den första kvarnen revs och en ny byggdes 1841. Den nya kvarnen var en holländare med sex vingar.

Kvarnens sista mjölnare som också kom att ha den längsta tjänstetiden hette Per Olof Karlsson. År 1898 flyttade han in i Kvarntorpet med sin fru Villhelmina och deras barn. I nära trettio år brukade Per Olof kvarnen, fram till 1926. Tillsammans hade de två kvarnarna då haft 25 mjölnare som avlöste varandra från 1780-talet.

Tre gånger har kvarnen brunnit ner. Den första gången 1980 byggdes den upp året därpå. Nästa gång, 1997 var branden anlagd och en ny kvarn byggdes som kunde återinvigas på midsommarafton året därpå. Efter det tredje branden 2005 har ingen ny kvarn byggts upp.