Hej,

Här kan du lätt ladda upp bilder, film eller text för att inkludera i bildarkivet. Ditt bidrag  berikar både bildarkivet samt Järfällas kulturarv. 
Allt material granskas innan det görs publikt. Observera att det för tillfället kan ta några veckor innan bilderna görs publika. 

Berätta gärna lite om bilderna, vi vill gärna ha med personliga berättelser till bilderna.

För frågor eller kommentarer, kontakta oss gärna. 
Karolina Hedström, Bildarkivare
karolina.hedstrom@jarfalla.se, 070-002 7211

Du måste registrera eller logga in för att bidra. Du kan fortfarande förbli anonymt för andra besökare.