Hem > INNEHÅLL > QUIZZAR > Demokrati 100 år Quiz- rätta svar!

Demokrati 100 år Quiz- rätta svar!

FRÅGA 1.
1919 fick vi kvinnlig rösträtt i Sverige men vilket år var första gången det praktiserades?
X. 1921

FRÅGA 2.
Vilket land var sist i Europa med att införa kvinnlig rösträtt år 1984?
2. Liechteinstein

FRÅGA 3.
Vem var Sveriges första kvinnliga partiledare?
X. Karin Söder

FRÅGA 4.
Vilka kvinnor fick rösta innan allmänna rösträtten infördes?
1. Ogifta, myndiga kvinnor med mycket pengar.

FRÅGA 5.
Vilket land i världen var först med kvinnlig rösträtt 1893?
X. Nya Zeeland

FRÅGA 6.
Vilket land var först i Europa med att införa kvinnlig rösträtt år 1906?
1. Finland

FRÅGA 7.
Vad betyder ordet demokrati?
X. Folkstyre

FRÅGA 8.
När togs den sista begränsningen i rösträtten bort?
X. 1989 då personer under förvaltarskap fick rösta

FRÅGA 9.
Kvinnan på bilden var friherrinna, godsägare, entreprenör och författare 1641-1716. Hon ägde många gårdar och namngav och uppförde Jakobsberg gård. Vad var hennes namn?
X. Brita Cruus

FRÅGA 10.
Hanna Nilsson var lärarinna i Järfälla i drygt 40 år. Var har hon en gata uppkallad efter sig?
2. Kallhäll