Arkivism- Kvinnorna i arkivet

Arkivism!
I år kulminerar firandet av 100-årsjubileet för kvinnors rösträtt i Sverige, den historiska tid då Sverige blev en demokrati på allvar. Om ytterligare ett sekel är det vår tid som är historia. Vad kommer de som vill förstå vår samtid att hitta om oss då?

Faktiskt hänger det till stor del på vad vi har bevarat i arkiven, den viktiga plats där vi förvarar våra minnen – och där är kvinnors berättelser svårare att hitta, precis som i den breda historieskrivningen. Så kommer det att fortsätta om vi inte förändrar något. Därför är det dags att skapa ett kollektivt minne som speglar verkligheten. En historia som inkluderar fler.

Med Arkivism bjuder Stockholms Kvinnohistoriska och Järfälla kommuns bildarkiv in till en satsning som ska göra det lättare för fler att hitta kvinnor i arkiven, och lättare att dokumentera och bevara samtiden för framtiden. Vi uppmanar kvinnor att arkivera sina liv och gärningar – ni är historiska!

I den här utställningen lyfter vi fram några kvinnor från Järfälla kommuns bildarkiv för att berätta om dem och skapa nyfikenhet för att gräva mer i arkiven. 

Hör av er till oss med bilder och berättelser! bildarkivet@jarfalla.se 

Upphovsman

Karolina Hedström