Hoppa till huvudinnehåll

Järfälla kommun

En Tid- bilder

JkB 00248 - Gruppbild

Titel: Torpet Vattmyra under Jakobsbergs gård. Plats: Jakobsberg

Tid: 1901 Fotograf: Okänd

Bildtext: Jakobsbergs äldsta torpbyggnad. Torparen Karl August Johansson och hans fru Emma Josefina Johansson med deras barn fr.v Axel Gunnar, Erik Alfred och Elsa Maria samt barnens kusin John Ehn. Senare föddes en dotter som fick namnet Hilma som 1987 bodde på Magnusvägen i Jakobsberg.

JkB 18551 - Personbild

Titel: Cykeltur Plats: Barkarby

Tid: 1920-tal Fotograf: Okänd

Bildtext: 3:e från vänster är Elsa Skogfelt (flicknamn okänt). Elsa var gift med Sten Skogfelt som arbetade och bodde på Görväln.

JkB 17106 - Sund

Titel: Ångaren Fyris I Plats: Stäket

Tid: 1926-1928 Fotograf: okänd

 Bildtext: Ångaren Fyris I passerar broarna vid Stäket. Hon var den största ångbåten som trafikerade rutten Stockholm-Uppsala. Hon var i trafik 1926-1928 och 1932 upphörde den reguljära ångbåtstrafiken.1950 gick det sista pråmsläpet. Konkurrensen från järnvägs- och landsvägstransporter hade blivit övermäktig.

JkB 10125 - Gård

Titel: Säby Gård Plats: Jakobsberg

Tid: 1890-tal Fotograf: Okänd

 Bildtext: Godsägare Emil Göthberg (t.h) stående framför huvudbyggnaden. Schering Rosenhane lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden på 1600-talet och gjorde gården till säteri och fick skattefrihet för att han bebyggde gården ståndsmässigt.

JkB 17097 - Villa

Titel: Villa Plats: Barkarby

Tid: 1910 Fotograf: Stäkets Lanthandels förlag

 Bildtext: Kring 1900 styckades gårdsmarker upp till villatomter. Till vänster en villa vid Lagfartsvägen, de två andra villorna utmed Enköpingsvägen.

JkB 20201 - Gruppbild

Titel: Arbetare i panncentralen, Bolinders Fabrik Plats: Kallhäll

Tid: 1930 Fotograf: Stäkets Lanthandel förlag

 Bildtext: 1845 startade bröderna Bolinder ett gjuteri och en mekanisk verkstad på Kungsholmen i Stockholm. Fabriken expanderade och behövde större utrymme. Lösningen för Bolinders blev att flytta delar av produktionen utanför tullarna.

JkB 07555 - Gård

Titel: Barkarby Gästgivargård Plats: Barkarby

Tid: 1890-tal Fotograf: Svenska Turistföreningen

 Bildtext: En av de äldre bilderna som finns av gården. En man har just kommit ut från byggnaden, kanske har han avnjutit en härlig måltid för att sedan resa vidare. I bakgrunden skymtar gavelspetsen till Barkarbys arbetarbostad. Bilden användes i Svenska Turistföreningens broschyr med följande text: ”Barkarby Gamla Gästgivargård i Järfälla Socken 15 km nordväst om Stockholm är ett pittoreskts prov på gamla tiders enkla härbergen för vägfarande på den svenska lantbygden”.

JkB 00226 - Ladugårdsbacke

Titel: Ladugårdsbacken vid Jakobsbergs gård. Plats: Jakobsberg

Tid: 1911 Fotograf: Okänd

Bildtext: Logen och magasinet. Fr.v okänd, inspektör Carl Östman, okänd, ladugårdsförman Johansson och Eriksson ”Ekorren”, arbetare i ladugården. Johansson hade barnen Fridolf (kallade sig senare Carl och tog namnet Ljungvard), Ivar (tog senare namnet Sundius), Isak, Hilmer, Fritz, Sigrid och Hilma.

JkB 16345 - Utflykt

Titel: Utflykt med picknick Plats: Östra Barkarby

Tid: omkr 1920 Fotograf: Nils Sahlholm

Bildtext: Vyn omfattar i bildens övre del i stort sett områdena kring Norrviksvägen från Åkerbyvägen och öster ut mot Sollentuna. Från vänster: Edit (?) Sahlholm (gift med Nils som fotograferar), Anna-Lisa Andersson (gift Weingartner), Ingeborg Andersson, Rudolf Weingartner och Margareta ”Lillan” Andersson. Nils Sahlholm var son till Gustav Sahlholm.

JkB 00820 - Industribyggnad

Titel: Bolinders fabrik Plats: Kallhäll

Tid: 1913 Fotograf: okänd

Bildtext: Avgörande för valet av Kallhäll för Bolinders industri var det centrala läget invid Mälaren och Västeråsbanan, som möjliggjorde transporter både till sjöss och via järnväg.

Hoppa till huvudinnehåll