Hoppa till huvudinnehåll

Järfälla kommun

Ett Liv- text

Ett liv.

Den allt billigare tekniken banade väg för bygdefotografen, en avancerad amatörfotograf som - utöver sitt vanliga arbete - förevigade hemorten och dess invånare.

I bygdefotografernas bilder ser vi både vardagliga situationer och de stora högtiderna som bröllop och begravningar. Bygdefotografen var en del av den värld de fotograferade och levde under samma villkor som de som blev avbildade. Det ledde till en närhet mellan motiv och fotograf som ofta avspeglar sig i bilderna. De fångar det där lilla extra - liv.

År 1930 har Järfälla 2 732 invånare. Av dem bor 2 025, alltså 74%, i tätorter. Fler gårdar har sålts och marken styckats till tomter.

De första flygningarna på Barkarby flygfält ägde rum 1913. Det var den enda landbaserade flygplatsen i Stockholm fram till 1936, då Bromma öppnade.

P.O. Flygkompani har sin bas på Barkarbyfältet och ordnar flygturer för privatpersoner, men även flygturnéer runt om i Sverige mellan åren 1919-20. År 1920 öppnas en flyglinje mellan Stockholm-Helsingfors som snabbt läggs ned på grund av uteblivet statligt stöd. Postflyget var den mest lönsamma verksamheten på Barkarbyfältet och 1929 började man med nattflygningar som flög sträckan Barkarby – Malmö – Hamburg – Amsterdam – London. Åren 1920-23 pågår omfattande arbeten med att förbättra flygfältet. 200 arbetare spänger, schaktar och dränerar området. År 1926 sattes Flygstabens flygavdelning upp här och 1938 öppnar Kungl. Svea Flygflottilj, F8, där många Järfällabor får anställning.

Nu växer Barkarbystaden på flygfältet med planer för att 45.000 människor ska leva och verka där. Barkarby handelsplats är Sveriges tredje största. År 2024 ska tunnelbanan stå klar och föra Järfälla in i en ny epok.

Hoppa till huvudinnehåll