Hoppa till huvudinnehåll

Järfälla kommun

John Lif- text

Bygdefotografen, en amatör med en passion.

Under första delen av 1900-talet reste bygdefotografer runt om i landet, ofta på cykel, för att söka motiv och folk som ville beställa bilder. En bygdefotograf var en fotograf som ofta hade ett annat yrke vid sidan av fotograferandet. I regel hade inte en bygdefotograf ingen ateljé och framkallade sina bilder i primitiva mörkrum vilket de lärt sig i handböcker eller genom korrespondensinstitut

John Lif

John Lif föddes 1887 på Kalvshälla dragontorp, äldst av en syskonskara på nio. Föräldrarna hette Beda och Carl August Lif. Carl August Lif var född på Säby och tjänstgjorde som dragon. Kalvshälla dragontorp var hans tjänstebostad och här odlade paret Lif även lite mark.

Efter sexårig folkskola i Aspnässkolan arbetade John Lif bland annat inom jordbruket på Säby gård och på Stockholms spårvägar. Redan 1910 fick han anställning som fjärdingsman, en syssla som han till att börja med kombinerade med jordbrukssysslor på flera torp i Järfälla.

Han var även verksam som byggmästare i Kyrkbyn en kort tid. Vid Kyrkvägen byggde han 1925 en egen villa där han bodde till sin död 1948.

Från 1920-talets början tjänstgjorde han som fjärdingsman på heltid. Tjänsten innebar bland annat indrivning av skatter, polisverksamhet, trafikhållning, tillsyn av vägar och mycket annat.

I bildarkivet finns ett stort antal bilder tagna av John Lif. Som fjärdingsman fotograferade han en del i tjänsten, inte minst bilolyckor. Men det finns också många bilder med andra motiv, inte minst från olika delar av Järfälla. På några kontaktkopior som finns i arkivet har han noterat tid, bländare och väderlek vid de olika motiven – ett sätt att utveckla sin skicklighet som fotograf. Kanske väckte fotograferandet i tjänsten det också hans intresse för dokumentation av hembygden? Redan på 1940-talet prövade han också att fotografera i färg med diabilder.

John Lif var verksam som inom kommunalpolitiken (s)samt inom församlingen, bland annat som kyrkvärd och ledamot av kyrkofullmäktige. Han engagerade sig tidigt i IOGT-logen i Jakobsberg. Under signaturen J. E. L. skrev han en rad artiklar om hembygden i den socialdemokratiska tidningen Järfällabygden. Kort innan sin död började han också att skriva en hembygdsbok om Järfälla, på vers.

Hoppa till huvudinnehåll