Hundra År Sen

JÄRFÄLLA ÅR 1920! 

Vad är sig likt? Vad har förändrats? Se bilder på Järfälla 100 år sen här.

I början på 1900-talet gjorde bostadsbrist och höga hyror i Stockholm att många flyttade utanför tullarna och begreppet förort uppstod. Bolinders Mekaniska verkstad kom till Järfälla vid den tiden och arbetsvillor byggdes. Jakobsbergs gård köps 1919 av Mälarprovinsens Egnahem AB som styckar området i tomter för små- och trädgårdsbruk, småindustri och ett 50-tal villor.

I Järfälla bor 1920 1 637 personer, varav 664 i tätorter. Jordbruk bedrivs fortfarande på de större gårdarna men nu finns arbetstillfällen även inom andra områden.

P.O. Flygkompani har sin bas på Barkarbyfältet och ordnar flygturer för privatpersoner, men även flygturnéer runt om i Sverige mellan åren 1919-20. År 1920 öppnas en flyglinje mellan Stockholm-Helsingfors som snabbt läggs ned på grund av uteblivet statligt stöd.

Det var början på det glada 1920-talet, tiden efter första världskriget och innan 1930-talets ekonomiska kris. Kvinnor fick rösträtt världen präglades av en ekonomisk, social, konstnärlig och kulturell dynamik. I järfälla var det mest bondelivet som levdes dock men med mer tid för fritid och andra nöjen.

Upphovsman

Karolina Hedström