Text- utställning

Dela kulturarvet- utställning

En samling kulturarvsobjekt utgör inte per automatik en digital utställning. Det är när objekt är utvalda och sammankopplade kring ett tema eller en berättelse som en utställning kan bli till. Med andra ord handlar det, precis som i analoga utställningar, om att skapa ett sammanhang.

Digitalisering av kultur är ett exempel på hur utställningar görs mer tillgängliga för besökare. I det här projektet ses den digitala utställningen som en webbaserad upplevelse som aktiverar besökaren genom delaktighet och bidrar till olika tolkningsperspektiv. Genom att visa upp elevernas lokala kulturarv och berätta dess historia med tillgång för besökarna att kommentera och dela deras egna upplevelser deltar vi i Kulturarvsdagarna 2018.

Genom elevernas bilder på Järfällas kulturarv med stort fokus på vad vi äter kan vi utläsa berättelser om platsens historia, identiteter och hur vi lever. Vad har de valt ut och varför? Vad kan vi läsa i detaljerna och bakgrunderna? Vad har de valt att inte ha med?

Genom att klicka på bilderna kan besökare kommentera bilderna med egna upplevelser eller funderingar- Ta gärna del i utställningen!

Bilderna arkiveras i Järfälla kommuns bildarkiv och kommer förhoppningsvis ses av andra barn om hundra år som får ta del av den historia och kulturarv som eleverna från engelska skolan skapar idag.

Text- utställning