Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Filmtips Industrialiseringen

Filmtips Industrialiseringen

Från Järfälla Mediecenter:

Lgr 11 för ämnet finns redovisat i de flesta handledningar till filmerna.

Världens historia del 7 – Industrialisering Från 13 år, 50 min. Handledning.
Med industrialiseringen kommer även de moderna vapnen. Det här programmet skildrar bland annat opiumkriget i Kina, amerikanska inbördeskriget, den industriella revolutionen, Ryssland och livegenskapen, Japans industrialisering, Kung Leopold II och Kongo samt första det världskriget.

Sveriges historia – Unionstiden och industrialism Från 7 år, 4 min.
Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Sverige på 1800 – talet – industrialisering – telefon – utvandring Från 14 år, 18 min.
Vid sågverken i Sundsvall började Sveriges industrialisering.

Kvinnornas historia – Industrialiseringen Från 7 år, 2 min.
Under industrialiseringen förändras könsrollerna. Nu är det mannen som är familjeförsörjaren och familjens överhuvud. I borgerliga kretsar skulle kvinnor helst vara sociala men inte bestämma. Kvinnor blev ansedda som ömtåliga och hysteriska. I början av 1900-talet fick kvinnor politisk makt. Men ännu in på 1950-talet var husmor idealet.

Den industriella revolutionen Från 13 år, 16 min. Handledning
I denna film går vi igenom några av de mycket viktiga förutsättningar som krävdes för att industrierna skulle kunna växa fram i England och hur industrialiseringen förändrade hela samhället.

Korta utbildningsklipp från 13 år
I tusentals år levde de flesta européer som bönder, i mindre jordbrukssamhällen. Men mot slutet av 1700-talet började världens första industrier att förändra livet för miljontals människor, först i England och sedan resten av Europa.

Industriella revolutionen - Ett effektivare jordbruk 4 min.
I det här utbildningsklippet går vi igenom jordbruket.

Industriella revolutionen - Maskiner och fabriker 4 min.
 I det här utbildningsklippet går vi igenom maskiner och fabriker.

Industriella revolutionen - Kapital och handel 2 min.
I det här utbildningsklippet går vi igenom kapital och handel.

Industriella revolutionen – Naturresurser 2 min.
I det här utbildningsklippet går vi igenom naturresursernas betydelse för utvecklingen.

Industriella revolutionen – Transporter 2 min.
I det här utbildningsklippet går vi igenom transporternas betydelse för utvecklingen.

Industriella revolutionen - Det nya industrisamhället 4 min.
I det här utbildningsklippet går vi igenom hur det nya industrisamhället såg ut.