Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag Bygdefotografer

Lektionsförslag Bygdefotografer

Ämnen: Bild/Historia/Svenska/Samhällskunskap 

Eleverna får kunskap om bygdefotografi- att se, dokumentera och prata om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid. 

  • Bildarkivarien besöker klassen för att visa bilder och berätta om Järfällas bygdefotograf John Lif samt samtalar om att dokumentera sin närmiljö. Eleverna får se bilder på Järfälla från femtio år sedan och samtalar om vad de tror skulle vara intressant för barn om femtio år att se från idag. 
  • Eleverna pratar och diskuterar om vad de skulle fota och varför. 
  • Eleverna går ut i sin närmiljö och tar bilder, antingen med lånade analoga kameror eller med digitala redskap. 
  • Eleverna skriver texter om sina bilder som läggs upp tillsammans med bilderna i en digital utställning på bildarkivets hemsida.

Kunskapsmål:

  • Att ta del av skildringar av livet förr. 
  • Att få kunskap om hemortens historia
  • Undersöka vad gamla bilder som historiska källor kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder samt skillnader i levnadsvillkoren. 
  • Att få kunskap om tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 
  • Kunskap om fotografering
  • Skapande av texter där ord och bild samspelar

Som del av projektet kan eleverna besöka bildarkivet för att se hur arkivet ser ut. Här kan man kolla på gamla kameror, glasplåtar och hela arkivets samling. 

Kontakta bildarkivet för mer information

Telefon: 070-002 7211   E-post: bildarkivet@jarfalla.se