Ove Svensson

Efternamn

Svensson

Förnamn

Ove

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholm

Hem landskap

Uppland

Hem härad

Sollentuna

Hem kommun

Järfälla

Hem socken

Järfälla

Hem ort

Kallhäll