Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Lektionsförslag: Industrialismen i Järfälla

Lektionsförslag: Industrialismen i Järfälla

Ämnen: Historia, bild, svenska, samhällskunskap

JkB_20201.jpg

Upplägg, olika nivåer

 • Lärare kan ta del av bild- och filmmaterial och stödtext för att prata om industrialismen i Järfälla
 • Elever kan leta efter bilder från en viss tid i bildarkivets digitala samling som de tycker berättar något om det de lärt sig om industrialismen.
 • Eleverna kan samtala i klassrummet om varför de valt bilderna och vad bilderna kan berätta om kunskapsmålen.
 • Eleverna kan individuellt eller i par göra en muntlig presentation om bilden eller bilderna de valt och hur de säger något om industrialismen.
 • Eleverna kan skriva en text om bilden eller bilderna de valt och hur de säger något om industrialismen.

Kunskapsmål:

 • Skildringar av livet förr i tiden.
 • Hemortens historia.
 • Yrken och verksamheter i närområdet förr i tiden.
 • Tidslinjer och tidsbegrepp.
 • Vad historiska källor kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag
 • Industrialiseringen i  Järfälla, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige
 • Hur historiska bilder kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Bildanalys
 • Digital informationssökning.
 • Muntliga presentationer med bilder som hjälpmedel.
 • Textskapande

Bildmaterial hittar du här.   

Text hittar du här. 

Filmmaterial hittar du här.