Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Lektionsförslag: Industrialismen i Järfälla

Lektionsförslag: Industrialismen i Järfälla

Ämnen: Historia, bild, svenska, samhällskunskap

JkB_20201.jpg

Kunskapsmål:

 • Skildringar av livet förr i tiden.
 • Hemortens historia.
 • Yrken och verksamheter i närområdet förr i tiden.
 • Tidslinjer och tidsbegrepp.
 • Vad historiska källor kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag
 • Industrialiseringen i  Järfälla, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige
 • Hur historiska bilder kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Bildanalys
 • Digital informationssökning.
 • Muntliga presentationer med bilder som hjälpmedel.
 • Textskapande

Upplägg, olika nivåer

 • Lärare kan använda bild- och filmmaterial samt stödtext och diskussionsfrågor för att prata om industrialismen i Järfälla.
 • Eleverna kan efter att tagit del av materialet svara på frågor i en quiz.
 • Elever kan leta efter bilder från en viss tid i bildarkivets digitala samling som de tycker berättar något om det de lärt sig om industrialismen.
 • Eleverna kan samtala i klassrummet om varför de valt bilderna och vad bilderna kan berätta om kunskapsmålen.
 • Eleverna kan individuellt eller i par göra en muntlig presentation om bilden eller bilderna de valt och hur de säger något om industrialismen.
 • Eleverna kan skriva en text om bilden eller bilderna de valt och hur de säger något om industrialismen.

Bildmaterial hittar du här.   

Bild med text och frågor hittar du här. 

Quiz hittar du här.

Filmmaterial hittar du här.