JkB 08706 - Bostadshus

Jakobsberg. Flygbild över korsningen Allévägen, senare Viksjöleden och Enköpingsvägen-Unionsvägen. Säby gård och Säbysjön i bakgrunden. I förgrunden korsningen Allévägen, senare Viksjöleden och Hästskovägen-Engelbrektsvägen, senare Magnusvägen. Byggnationen av HSB Aspnäs har påbörjats t v. Aspnässkolan t h.

Titel

JkB 08706 - Bostadshus

Tillkomsttid start

1968

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer