JkB 08714 - Bostadshus

Jakobsberg. Flygbild över Tallbohov. I förgrunden järnvägen och Vasavägen - Dackevägen.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 08714 - Bostadshus

Tillkomsttid start

1968

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer