JkB 16518 - Byggnation

Jakobsberg. Flygbild över Jakobsbergs centrala delar. Centrumbebyggelsen håller på att ta över villabebyggelsen (som rivs allteftersom). Vasavägen går vågrätt genom bilden och korsar Ynglingavägen - Folkungavägen.

Titel

JkB 16518 - Byggnation

Tillkomsttid start

1961-omkr

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer