JkB 15461 - Villa

Jakobsberg.
Nydal.
Från villan Nydalsvägen 42 mot villor utmed Enköpingsvägen.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 15461 - Villa

Tillkomsttid start

1948

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer