JkB 07909 - Badberg

Badberget vid Görväln, Jakobsberg.

Objekttyp

Titel

JkB 07909 - Badberg

Tillkomsttid start

1940-t mitt

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer