JkB 12464 - Arbetsutskott

Hälsovårdsnämnden 1980-1982. Arbetsutskottet.
Sittande fr v 1:e vice ordförande Ove Falkeblad (m), ledamot Willy Holmqvist (s) och 2:e vice ordförande Kari Carlsson (s).
Ordföranden Tore Oscarsson (c) ej närvarande.

Objekttyp

Titel

JkB 12464 - Arbetsutskott

Tillkomsttid start

1982-11-04

Personrelationer