JkB 09323 - Avslutning

Järfälla kommunalfullmäktige.
Kaffe serveras i Birgittasalen efter sista sammanträdet 1960.
Fr v Lars Gustafsson j:r, Bertil Sandevik, Ragnar Oldberg, kanslist Margareta Jerrehag och Einar Tjernberg. Bakom Tjernberg står Helmuth Nigell (skymd).

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 09323 - Avslutning

Tillkomsttid start

1960-12-12

Personrelationer