JkB 07968 - Avslutning

Järfälla kommunalfullmäktige. Kaffe serveras efter sista sammanträdet 1960.
Fr v Johan Hugo (John) Edlund, Folke Fogelström, Henry Bergsten, Helge Stjernström och Arne Nerje.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB 07968 - Avslutning

Tillkomsttid start

1960-12-12

Personrelationer