JkB 15530 - Industribyggnad

Jakobsberg. AB Industridiesel.
Julfest med luciaspex. Fr v okänd med banjo, Vågström och Erik Bornestig - utklädda som lucia och stjärngossar.

Titel

JkB 15530 - Industribyggnad

Tillkomsttid start

1950-talet

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer