JkB 04169 - 20-årsjubileum

IF Triangeln (Bolinders Idrottsförening Triangeln).
20-årsjubileum i ungkarlshotellet, Kallhäll.
Knästående fr v Sigvard Lindberg, Börje Gustavsson, okänd, Gösta Wigren, Sven-Erik Wiman och Olle Lager..
Sittande fr v Karl Johan Almkvist, Johan Ekelund, Ture Tjernberg, Nils Norberg, Rudolf Svensson, John Edlund (kommunalnämndens ordförande), Emil Fernström, Sven Palm, Olof Boseus, Gunnar Kviberg, Lars Gustafsson s:r (kommunalfullmäktiges ordförande), Holger Nykvist, Gunnar Sabel, Axel Westling, okänd, Valter Nykvist och Erik Palm.
Första raden stående fr v Henry Bergsten, Ture Mölleberg (delvis skymd), Helge Stjernström, okänd (delvis skymd), Gustav Persson, okänd - troligen Sven Blixt (delvis skymd), Sigge Eriksson, Tore Johansson (Carnera), okänd - troligen Tore Spångberg (delvis skymd), Arne Lantz, Anders Svensson, okänd, Sture Spångberg (Tusse), Sixten Aronsson, Sten Palm, Göte Råå, Wolrath Lundin (Lubbe), Rune Gilljersson, Karl Henry Wetterberg, Sven Ivan Johansson, Bengt Flodkvist, Bertil Dahlström, Arne Lundberg, Sven Eriksson, Börje Engberg och Eivar Gillberg.
Översta raden fr v Ivar Holmqvist, Egon Johansson, Sven Johansson, Hilding Karlsson, Arne Törnqvist, Emil Svensson, Ragnar Tingsmaden, Gunnar Holmberg, okänd, Bengt Dahlström, Erik Nykvist, Folke Willberg, Sivert Lundin, Stig Lager, Lennart Gustavsson, Börje Larsson, Åke Qvarfort, Bengt Larsson, Gösta Ekelund (Firpo), Ernst Lundström (Gubben), Emanuel Spångberg, Albert Hedberg (Skommis), Hilding Törnqvist, Bertil Rydberg (Becka), Gunnar Pettersson (Pesse), Åke Tjernberg (Hutten), okänd (nästan helt skymd), Åke Klingberg, Honry Karlsson (Cnath) Olle Andersson (Blixt) och okänd.

Titel

JkB 04169 - 20-årsjubileum

Tillkomsttid start

1946-hösten

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer