JkB 12540 - Bandylag

IF Triangeln (Bolinders Idrottsförening Triangeln).
Bandylaget på Stockholms stadium.
Bakre raden fr v Björn Eklund, Sten Larsson, Hans Hammarström, Lennart Andersson, Kenneth Sjökvist, Bengt Sannemo ocoh Tord Gustavsson.
Främre raden fr v Jan Magnusson, Ove Bergström, Leif "Klicken" Karlsson (reserv), Christer Jonsson, Ove Kullberg och Bernt Kurén.

Titel

JkB 12540 - Bandylag

Tillkomsttid start

1966-1967

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer