JkB D00692 - Centrum

Jakobsbergs centrum.
Vy från centrum mot Riddarparken och bostadshus vid Engelbrektsvägen.

Titel

JkB D00692 - Centrum

Tillkomsttid start

1969

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer