JkB D01336 - Järnvägsövergång

Jakobsberg. Allévägen (senare Viksjövägen) strax för järnvägskorsningen väster om järnvägen. Järnvägen skymtar ovanför barnen.

Objekttyp

Samling

Titel

JkB D01336 - Järnvägsövergång

Tillkomsttid start

1940-t börj

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer