JkB D04857 - Centrum

Kallhäll centrum. Gjutarplan från nordväst. Konditori Gillesgården t v.

Titel

JkB D04857 - Centrum

Tillkomsttid start

1997

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer