JkB D04861 - Centrum

Kallhäll centrum. Gjutarplan, mot nordväst.

Titel

JkB D04861 - Centrum

Tillkomsttid start

1997

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer