JkB 07901 - Kommunalhus

Kommunalhuset, Riddarplatsen 4, Jakobsberg.
Kommunens första (provisoriska) kommunalhus vid Jakobsbergs station.

Titel

JkB 07901 - Kommunalhus

Tillkomsttid start

1950-t börj

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer