JkB 13162 - Kommunalhus

Kommunalhuset, Riddarplatsen 4, Jakobsberg.
Kommunens första (provisoriska) kommunalhus vid Jakobsbergs station.
Vasavägen i förgrunden med järnaffären i bakgrunden t h närmast kommunalhuset.
T v i bakgrunden del av järnvägens tjänstebostad.

Titel

JkB 13162 - Kommunalhus

Tillkomsttid start

1951

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer