JkB 19235 - Folkets Park

Folkets Park-föreningen, Jakobsberg.
F 8:s festplats vid torpet Tallbohov.
Festplatsen öppnades 1942 och var i bruk till omkr 1950. Numera ligger Tallbohovskolans idrottsplats här.

Föreningen Folkets Park i Jakobsberg köpte dansbanan av F 8 i början på 1950-talet och flyttade den till Kvarnbacken där Kvarnskolan idag ligger. Verksamheten kom igång till midsommar 1952.

Titel

JkB 19235 - Folkets Park

Tillkomsttid start

1942-1950

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer