JkB 12011 - Folkets Hus

Järfälla Folkets Hus och Parkförening, Barkarby.
Schaktning för dansbanan i Barkarby.
Fr v okänd, Sven Frögren, Oskar Karlsson (eller Viktor Larsson), Emil Larsson och okänd.

Titel

JkB 12011 - Folkets Hus

Tillkomsttid start

1928-omkr

Anmärkning

Historik:
Föreningen bildades 1928. 1929 köptes tomt belägen mellan Barkarby skola och järnvägen. Man satte genast igång att bygga dansbana. Dansbanan byggdes in 1931. Föreningen klarade dock inte de ekonomiska påfrestningarna utan gick omkull. Hela anläggningen såldes på exekutiv auktion i januari 1934 som då köptes av Syndikalisterna (SAC). 1938 brann anläggningen till grunden.

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer