JkB 08437 - Ungdomsförening

JÄRFÄLLA RÖDA KORS-KRETS
URK, Jakobsberg (Ungdomens Röda Kors)

Objekttyp

Titel

JkB 08437 - Ungdomsförening

Tillkomsttid start

1950-t slut

Anmärkning

Ej identifierad.

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer