JkB 20233 - Flygbild

JAKOBSBERG
Flygbild över Jakobsbergs centrala delar. T h i bildens mitt Aspnässkolan.
I bildens mitt Kommunalhuset och Riddarhuset - de två första husen som byggdes i det blivande nya centrumet. De flesta villorna ligger fortfarande kvar men granskar man bilden noga finns en del tomter där villorna rivits bort.

Titel

JkB 20233 - Flygbild

Tillkomsttid start

1960

Motiv - Ort

Jakobsberg

Personrelationer