JkB 08477 - Ungdomsförening

Unga Örnar
Kallhäll
Luciafirande i Kallhälls Folkets Hus
Ej identifierad.

Titel

JkB 08477 - Ungdomsförening

Tillkomsttid start

1954

Motiv - Ort

Kallhäll

Personrelationer