Jkb 20618 - Husmodersförening

Järfälla Husmodersförening
Julbasar i Skälby gård.
T.v. Signe Hammar (klädd i husmodersdräkt).

Objekttyp

Titel

Jkb 20618 - Husmodersförening

Tillkomsttid start

1965

Anmärkning

Kort historik
Järfälla Husmodersförening bildades 29 oktober 1942 vid ett möte i Barkarby skola. 32 personer anmälde sig då som medlemmar. Till styrelsen utsågs bl.a. Ketty Randahl (ordförande), Rakel Schmidt (kassör) och Ingeborg Schmidt (sekreterare). 1943 ordnades den första julmässan. Föreningens medlemmar sydde, stickade och skickade pengar till behövande inom och utom landet. Den 1 januari 1957 hade föreningen 73 medlemmar. I styrelsen satt då Ingeborg Schmidt (ordförande), Gertrud Eriksson (kassör) och Valborg Ressing (sekreterare). Föreningen upphörde 1973.
Läs mer i Järfällaboken II, Band 2, sid 773.

Motiv - Ort

Skälby

Personrelationer