JkB 20498 - Lumpen

Barkarby flygfält.
F 8

Värnpliktiga.
Sittande i främre ledet i mitten Leif Almrén från Kallhäll.
Övriga okända.

Titel

JkB 20498 - Lumpen

Tillkomsttid start

1960-1961

Motiv - Ort

Barkarby

Personrelationer